skip to Main Content

Edukacija o uspostavi sistema kvaliteta u Zavodu

Dana 13.06.2024. godine održana je edukacija radnicima Zavoda na temu uspostave Sistema kvaliteta, na kojoj su od strane koordinatora za kvalitet upozanti sa aktivnostima i važnosti ispunjavanja certifikacijskih standarada u Zavodu propisanih od strane Agencije za kvalitet i akreditacije u zdravstvu (AKAZ) te su informisani i o predstojećoj vanjskoj ocjeni Zavoda koju će na dane 24-25.06. 2024. godine u Zavodu obavti ovlašteni vanjski ocjenjivači AKAZA.

 

Back To Top