skip to Main Content

Odjel sanitarne hemije prati, analizira i ocjenjuje utjecaj hemijskih parametara u vodi i hrani na zdravstveno stanje stanovništva sa ciljem unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja okoliša.

 

U sklopu djelatnosti odjela provode se sljedeće aktivnosti:

  • Ispitivanje fizikalno-hemijskih parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće i vode za rekreaciju iz javnih bazena;
  • Ispitivanje fizikalno-hemijskih parametara namirnica (higijenska ispravnost, kvalitet, energetska vrijednost);
  • Ocjenjivanje usklađenosti ispitivanih parametara sa važećom zakonskom regulativom;
Back To Top