skip to Main Content

Evidencije predstavljaju skupove podataka sa preciznim definicijama koje služe kao izvor podataka za statistička istraživanja u oblasti zdravstva i koriste se za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, vođenje zdravstvene politike, provođenje statističkih i naučnih istraživanja, informiranje javnosti, izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i za druge službene svrhe.

Radi osiguranja jedinstvenog sistema statističkih istraživanja pri vođenju evidencije primjenjuju se jedinstveni metodološki principi, statistički standardi i standardni postupci za oblikovanje i slanje izvještaja koje propisuje Federalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite, odnosno na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Na ovom mjestu možete preuzeti nove standardizirane obrasce propisane od Federalnog ministarstva zdravstva, te metodološka uputstva za vođenje pojedinih evidencija. Tu također možete naći zakonska riješenja koja reguliraju ovu oblast u zdravstvu.

UKOLIKO ŽELITE da downloadujete neki od pojedinačnih fajlova, umjesto “paketa”, to možete uraditi po pojedinačnim dokumentima, fajlovima, folderima, temama, NA LINKU OVDJE koristeći opciju uglavom u gornjem desnom uglu DOWNLOAD FILE

NAPOMENA (23.08.2019.): Predmet: Obavjest o skraćivanju zbirnog ,,lzvještaja o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno Tabele 1A”  – Iz Zavoda za javno zdravstvo nam je stigla Obavjest os kraćivanju zbirnog Izvještaja o bolestima i stanjima utvrđenim u PZZ odnosno Tabele 1A. Obzirom da se najveći broj upita/žalbi iz svih zdravstvenih ustanova na nivou Federacije i iz svih kantonalnih zavoda, odnosio na zbirni izvještaj Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosnu na Tabelu 1A, 23.08.2019. JE ZAMIJENJENA stara tabela 1A sa novom Tabelom 1A, a koja postaje zvanična/obavezujuća da se koristi na područiju Federacije BiH.

Back To Top