skip to Main Content

Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž

Maršala Tita br.53 88000 Mostar,BiH

+387 36 551 478
+387 36 551 477
mail:info@zzjz.ba

Uprava

Direktor: Prim. dr. Eniz Čolaković

+387 36 551 478

mail: eniz.colakovic@zzjz.ba

ID broj: 4227101410004
Registarski broj:Tt-152/05
Transakcijski računi:

Kordinator za akreditaciju, uspostavu i upravljanje sistemom kvaliteta

Dalibor Vuković dipl. pravnik
dalibor.vukovic@zzjz.ba

     Glavna sestra/tehničar zavoda

Tidža Hrnjičić dipl.med.teh.
tidza.hrnjicic@zzjz.ba

Službe

Pravna služba:

Rukovodilac: Huso Morić dipl. pravnik
huso.moric@zzjz.ba

Služba za epidemiologiju

Dr Erdin Alajbegović
 erdin.alajbegovic@zzjz.ba

Služba za ekonomske poslove:

Rukovodilac: Adnan Sadžak dipl. ekonomista
adnan.sadzak@zzjz.ba

Služba za socijalnu medicinu i ekonomiku zdravstva

Dr Milan Radojčić
milan.radojicic@zzjz.ba

Služba za higijenu i medicinsku ekologiju

Dr Eniz Čolaković
 eniz.colakovic@zzjz.ba

Back To Top