skip to Main Content

Dr. Erdin Alajbegović

Službe za epidemiologiju obavlja javnozdravstvenu djelatnost kroz sljedeće aktivnosti:

 • Prevencija, kontrola i redukcija obolijevanja od infektivnih bolesti.
 • Nadzor, rana detekcija i odgovor na karantenske i druge bolesti od posebnog javnozdravstvenog značaja.
 • Provodi posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (ranog otkrivanja izvora i puteva širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija);
 • Kontinuirana analiza epidemiološke situacij na području HNK.
 • Da predlaže i koordinira provođenje protuepidemijskih mjera.
 • Vođenje javnozdravstvenih registara.
 • U antirabičnoj ambulanti obrađuju se pacijenti ugriženi od toplokrvnih životinja u cilju prevencije bjesnoće (uz pripravnost epidemiologa);
 • Služba organizuje i sprovodi zdravstveni odgoj (organiziranje kurseva sanitarnog (higijenskog) minimuma, druga predavanja i radionice);
 • Vrši monitoring masovnih nezaraznih oboljenja, te prikuplja i obrađuje prijave oboljelih od malignoma i dijabetesa;
 • Vrši vakcinaciju putnika u međunarodnom saobraćaju, a posebno je organizovan nadzor putnika;
 • Sanitarni pregled i izdavanje sanitarnih knjižica osobama koje podliježu sanitarnom pregledu, a prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (osobe koje rade sa hranom, zdravstveni radnici, prosvjetni radnici, frizeri, kozmetičari…);
 • Nadzor i ocjena provedbe programa imunizacije.
 • Planiranje i nadzor provođenja preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje HNK.
 • Planiranje i dijelom provođenje programa zdravstvenog vaspitanja u oblasti prevencije zaraznih bolesti.
 • Sudjelovanje u obrazovanju i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz područja javnog zdravstva.
 • Sudjelovanje u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja.
 • Kontinuirana komunikacija s javnošću i stručnom zajednicom
Back To Top