skip to Main Content

Upravni odbor

Predsjednik upravnog odbora

Prim. dr. Karlović Zoran

Članovi

Dr. Erdin Alajbegović

Dr. Lizde Lejla

Tidža Hrničić

Irena Sečan

 

Stručno vijeće

Prim. dr. Eniz Čolaković

Dr. Milan Radojičić

Lejla Hodžić

Rasim Smajkić

Osman Bahtijar

Back To Top