skip to Main Content

Upravni odbor

 

Predsjednik upravnog odbora

Pelaić Romana, mag.pharm.

 

Članovi

Dr. Radojičić Milan

Dr. Ljevo Mehmed

Tidža Hrničić

Adnan Sadžak

 

Stručno vijeće

Prim. dr. Eniz Čolaković

Dr. Milan Radojičić

Adnan Sadžak

Huso Morić

Tidža Hrnčić

Back To Top