skip to Main Content

Direktor: Prim. dr. Nermin Avdić

+387 36 551 478

mail

Ulica Maršala Tita 53

ID broj: 4227101410004

Transakcijski račun:

Back To Top