skip to Main Content

Zavod prikuplja statističke izvještaje iz oblasti zdravstva, obavlja zdravstveno-odgojne aktivnosti, prati i kontrolira epidemiološku situaciju, provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kontrolira higijensku i zdravstvenu ispravnost vode za piće, živežnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, analizira i ocjenjuje uticaj okoliša na zdravstveno stanje stanovništva Kantona.

Politika kvaliteta Zavoda je stalno poboljšanje zdravlja naroda i kao takva je osnova za razvoj sistema kvaliteta kojim se obezbjeđuje:

  • zadovoljenje zahtjeva i potreba korisnika/kupaca usluga,
  • praćenje i podizanje nivoa zadovoljstva uposlenih uz stalnu edukaciju i poboljšanje internih i eksternih komunikacija i uslova rada,
  • poboljšanu saradnju sa svim ustanovama i institucijama koje su od posebnog društvenog interesa,
  • usklađivanje standarda kvaliteta sa dobavljačima i
  • poboljšanje saradnje sa kantonom na realizaciji programa i projekata od javnozdravstvenog interesa.

U okviru izvršavanja radnih obaveza, uposlenici Zavoda prihvataju razvoj sistema  i kulture kvaliteta u skladu sa ovom politikom.

Pružanje kvalitetnih usluga

Back To Top