skip to Main Content

IZRADA PLANA PROVOĐENJA MJERA DEZINFEKCIJE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Izrada planova po specifičnoj vrsti objekata, njihovoj djelatnosti i vrsti posla kojim se bave, usklađen sa zakonskom dinamikom i obavezama provođenja usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja i obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije S.N. FBiH 30/16.

PROVOĐENJE MJERA DEZINFEKCIJE

Dezinfekcijom se smatra skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama (bakterije, virusi, gljive, paraziti, protozoe).

Stručni timovi vrše dezinfekciju koristeći najsavremenije automatske raspršivače (generatore aerosola) koji rasprskavaju preparat u mikročestice i na taj način vrše permanentnu dezinfekciju zraka, predmeta i okoline, dok su za manje prostore takođe koriste se i ručne I leđne prskalice kao i uređaji za orošavanje i zadimljavanje, atomizeri za otvorene prostore.

 

PROVOĐENJE MJERA DEZINSEKCIJE

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se preduzimaju s ciljem smanjenja populacije insekata, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju populacije štetnih insekata, koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili štetočine u skladištima hrane.

Dezinsekcija se provodi :

*gelovima i feromonskim klopkama;

*aplikacijom  gela na skrovita  mjesta opreme i uređaje ili direktno u pukotine ili šupljine na zidu;

*generatorima za toplo i hladno zamagljivanje;

*aplikacija insekticida generatorima za hladno zamagljivanje – stvara se  aerosol;

*aplikacija insekticida generatorima za toplo zamagljivanje – zadimljavanje toksičnim dimom;

*generatorima se postiže ispunjenost prostora mikročesticama insekticida u obliku aerosol ili dima 

PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE

Deratizacija predstavlja skup različitih mjera koje se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti ( biološki minuimu), zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosnici uzročnika zaraznih bolesti.

 

 

PROVOĐENJE DEVIPERIZACIJE

Deviperizacija označava uništavanje ili repelenciju (odbijanje) gmizavaca, prvenstveno guštera i zmija, upotrebom hemijskih sredstava odnosno primjenom hemijskih metoda. U skorije vrijeme na tržištu su dostupna namjenska sredstva za odbijanje zmija ( repelenti) koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okolinu, a svojim specifičnim mirisom odbijaju gmizavce, koji  se nakon primjene ovih sredstava drže dalje od tretiranih područja.

Djelovanje repelenata sa  vremenom slabi, te se poslije određenog vremena moraju ponovo primjeniti. Djelovanje repelenata se zasniva na vrlo osetljivim njušnim receptorima zmija koje izbegavaju tretirana područja. Uspješnost repelenata je različita kod pojedinih vrsta, te zavisi i od vremenskih uslova primene, odnosno primjena repelenata nužna je u toku sunčanih perioda I nužno je da nakon tretmana određeni period prođe bez padavina, tako da se ovi trtmani moraju pažljivo planirati kako bi se dostigao željeni efekat.

ERADIKACIJA KOROVA

Eradikacija korova podrazumjeva suzbijanje korova i drvenastog rastinja na  brz i učinkovit način kojim se uklanja  nepoželjna vegetacija na svim mjestima gdje bi njen nekontrolisani rast mogao uzrokovati štetne posljedice. Usluge eradikacije izvode se sredstvima koja su zbog svojih hemijskih i fizičkih obilježja ekološki prihvatljiva i opravdana, a istovremeno izuzetno učinkovita u suzbijanju korova i druge nepoželjne vegetacije.

 

 

HIPERHLORINACIJA VODE I VODNIH OBJEKATA

Super ili hiperhlorinacija je vrsta dezinfekcije vode hlornim preparatima, hlor izuzetno destruktivno djeluje na ćelije svih organizama, a naročito na mikroorganizme, jer oni ne podnose ni  veoma male količine hlora, koji kod njih izaziva letalan ishod, a na koje ljudski organizam nema neželjene reakcije.

 

 

AEROSOLIZACIJA

Termička aerosolizacija predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica, dovoljno laganih da budu preneseni vazduhom kroz ventilacioni sistem radi virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja.

Termička aerosolizacija se vrši preparatom u vidu fenolne otopine virucidnog, baktericidnog i fungicidnog djelovanja –  kombinacijom  fenola biljnog porijekla koji vrlo djelotvorno pročišćuje zrak, a može se koristiti u prisustvu ljudi i životinja.Preparat djelotvorno djeluje na sve  gram-negativne i gram-pozitivne bakterije, uključivo i legionellu, protiv aerogenih infekcija i sprječava rast gljivica.Preparati se apliciraju ULV nebulizatorom koji raspršuje čestice u veličini od 0,5-1 mikrona, u količini od 1-2 ml na m3 prostora.

 

IMPLEMENTACIJA PREDUSLOVNIH PROGRAMA IZ OBLASTI DDD U SKLADU SA HACCP-om

Primjena HACCP /Hazard Analysis Critical Control Points/ sistema ili u prevodu “analiza opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama”, u provođenju DDD primarno za cilj ima unapređenje zaštite zdravlja ljudi i smanjenje mogućnosti neželjenih efekata preparata na zdravlje ljudi.

Načela HACCP sistema upućuju da je potrebno slijedeće:

*stručno ovladavanje izbora i sredstava za DDD poslove i sanitarno ekološku zaštitu;

*utvrđivanje kritičnih tačaka povećanja broja glodara, insekata i mikroorganizama i ostalih štetočina;

*stalna i interventna dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, fumigacija i eradikacija i kvalitetan monitoring sistem;

*korekcijski postupci;

*validna dokumentacija;

*verifikacija kvaliteta rada;

Back To Top