skip to Main Content

ODJELJENJE ZA PRODAJU, MARKETING, PLAN I ANALIZU

Rukovodilac: EDIN FETIĆ

 edin.fetic@zzjz.ba
 +387 (032) 448 – O16,
 +387 (032) 448 – 000

ID broj: 4218900490003 (PDF)
PDV broj: 218900490003 (PDF)

Registarski broj: 43-05-0011-15  Općinski sud Zenica (PDF)

Transakcijski računi:
BBI banka d.d. Sarajevo:141-801-00019371-46
UniCredit bank d.d. Mostar: 338-580-22211766-89
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo:161-0000-1622900-32
Intesa SanPaolo banka d.d. BiH: 154-260-20098330-02

KAKO ULOŽITI PRIGOVOR – preuzmi dokument sa pojašnjenjem

KONTAKT – Menadžer za kvalitet : Benjamin Čaušević

  +387 (032) 448 – 010    +387 (032) 448 – 000   benjamin.causevic@zzjz.ba

Back To Top