skip to Main Content
Naziv
Prevencija i upravljanje stresom u kriznim situacijama Covid-19
20. Aprila 2021.
Preporuke Covid
OPERATIVNI PLAN VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 U HNK/Ž
1. Aprila 2021.
Preporuke Covid
Naredbe i preporuke kriznog štaba
10. Marta 2021.
Preporuke Covid
Preporuka za rad Javnog prevoza povodom COVID-19
13. Maja 2020.
Preporuke Covid
Preporuka za rad predškolskih ustanova (Obdaništa/Vrtića) povodom COVID-19.
13. Maja 2020.
Preporuke Covid
Preporuke za muzeje, galerije i slične izložbene prostore, povodom COVID-19
13. Maja 2020.
Preporuke Covid
Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije u ustanovama za trajni smještaj izbrinjavanje u kontekstu epidemije COVID-19 bolesti.
13. Maja 2020.
Preporuke Covid
Upute o samoizolaciji
4. Maja 2020.
Preporuke Covid
Preporuka za rad specijalističko-konusultativnih službi.
16. Marta 2020.
Preporuke Covid
Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19
13. Marta 2020.
Preporuke Covid
Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19
13. Marta 2020.
Preporuke Covid
Uputa za dezinfekciju vozila u slučaju prijevoza osobe oboljele od COVID-19 infekcije ili pod sumnjom na istu
13. Marta 2020.
Preporuke Covid
Rukovanje s pacijentom preminulim usljed covid-a i postupci obdukcije
13. Marta 2020.
Preporuke Covid
Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim institucijama
11. Marta 2020.
Preporuke Covid
Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi preko 60+
11. Marta 2020.
Preporuke Covid
Back To Top