skip to Main Content

Počela proljetna faza preventivne sistematske deratizacije

Proljetna faza preventivne sistematske deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije po utvrđenom rasporedu provođenja počinje 21.05.2024. godine, organizovat  i provodit će je Zavod za javno zdravstvo HNK.

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području Kantona/Županije.

Ova akcija se provodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se provodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci u kutijama označeni su sa oznakom OTROV, pa apelujemo na građanstvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na saradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi postigli očekivani efekat i povoljnu epidemiološku situaciju na našem Kantonu/Županij i time zaštitili zdravlje stanovništva.

 R A S P O R E D

Provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije po općinama Hercegovačko-neretvasnkog kantona/županije za 2024. godinu

1. MOSTAR                      21.05.-01.06.2024.godine

2. KONJIC                         21.05.-28.05.2024.godine

3. JABLANICA                  29.05.-31.05.2024.godine

4. ČITLUK                        03.06.-04.06.2024.godine

5. PROZOR                     03.06.-04.06.2024.godine

6.ČAPLJINA                    06.06.-08.06.2024.godine

7.STOLAC                      05.06.2024.godine

7.NEUM                        06.06.2024.godine

7.RAVNO                       04.06.2024.godine

Back To Top