skip to Main Content

Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž nastavio proces certifikacije

Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž nastavio je aktivnosti u cilju certifikacije ustanove prema standardima AKAZ. S tim u vezi obavljena je posjeta ovlaštenog facilitatora prim.mr.sci.dr. Amra Kalčo.

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) je jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija je uspostavljena na osnovu Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene novine Federacije BiH br. 59/07) koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 13.04.2005.god. i na sjednici Doma naroda od 29.07.2005. godine.

AKAZ nudi jedinstveni program poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, za sve zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Back To Top