skip to Main Content

Nastavak provedbe Županijskog/Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke

U prostorijama Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi/zaštite HNŽ/K je održan radni sastanak Povjerenstva za provedbu Županijskog/Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke.Imajući u vidu važnost preventivnih programa za ranu detekciju bolesti, spašavanje života i doprinos uspješnom izlječenju na sastanku je razmatrana mogućnost nastavka provedbe Programa ranog otkrivanja raka dojke koji je zbog situacije prouzrokovane pandemijom koronavirusa privremeno zaustavljen.Podsjećanja radi, Vlada Hercegovačko neretvanske županije, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K  u kordinacij sa Zavodom za javno zdravstvo HNK/Ž i Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK/Ž  2018. godine usvojila je Županijski/Kantonalni program ranog otkrivanja raka dojke za razdoblje 2019. – 2022. godina.   Nakon obavljenih edukacija i provedenog pilot projekta, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K sklopilo je ugovore o sudjelovanju u provedbi  Programa sa zdravstvenim ustanovama s područja ove županije/kantona koje su iskazale spremnost za sudjelovanje u programu, te se isti, do početka pandemije, na području cijele Hercegovačko – neretvanske županije/kantona odvijao u punom kapacitetu.

Na održanom sastanku dogovoreno je da sve zdravstvene ustanove s područja HNŽ/K, koje su prije početka pandemije potpisale ugovore o sudjelovanju u provedbi Programa ranog otkrivanja raka dojke, ponovo otpočnu s aktivnostima na realizaciji ovoga Programa, te su pozvane i ostale zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete da se uključe u program.Također, planirano je, do kraja godine, izvršiti sve tehničke i druge pripreme vezane za slanje pozivnica ženama za obavljanje besplatnih mamografskih pregleda.

Prve pozivnice koje će sadržavati i epidemiološke smjernice biti će upućene u siječnju 2022. godine.Sukladno Županijskom/Kantonalnom programu ranog otkrivanja raka dojke za razdoblje 2019. – 2022. godina preventivni mamografski pregled besplatan je za sve žene starosne dobi od 45 – 69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. Sve žene koje spadaju u navedenu dobnu skupinu i nisu zdravstveno osigurane, a imaju mjesto prebivališta u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu, za preventivni mamografski pregled, mogu se javiti u područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K sukladno mjestu prebivališta. Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K poziva sve žene da se odazovu na preventivni program, jer rana detekcija spašava život.

 

 

Back To Top