skip to Main Content

Omogućeno preuzimanje rezultat PCR testa, Certifikat o vakcinaciji kao i Potvrda da je osoba preboljela COVID-19 putem QR koda

Zavod za javno zdravstveno HNK/Ž je u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK/Ž, Zavodom zdravstvenom osiguranja HNK/Ž i Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar razvio web Platformu preko koje će osiguranici Hercegovačko-neretvanske kantona/županije moći preuzeti rezultat PCR testa, Certifikat o vakcinaciji kao i Potvrdu da je osoba preboljela COVID-19.

To znači da će od sada naši osiguranici moći preuzeti navedene dokumente  bez fizičkog dolaska u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar ili u Domove zdravlja.

Platformi se pristupa preko web portala:https://www.potvrda.info/Search

Jednostavnim upisom matičnog broja osiguranika i broja elektronske ili papirnate zdravstvene iskaznice, osiguranici pristupaju svojim podacima gdje iste mogu i preuzeti.
Mogućnost uvida u određeni dokument i preuzimanje istog zavisiti će isključivo od toga da li su odgovarajući podaci ranije uneseni u informacioni sistem.
Ukoliko osiguranik pri unosu svojih podataka u platformu ne bude u mogućnosti pristupiti svojim podacima potrebno je da se obrati ustanovi kod koje je vakcinisan/testiran.
Zavod će omogućiti izdavanje Certifikata o vakcinaciji i za osobe koje su se vakcinisale u HNK/Ž, a nisu osiguranici ZZO      HNK/Ž.
Certifikati za ovu grupu građana će se izdavati u Zavodu za javno zdravstvo HNK/Ž, M.Tita 53. Mostar.
Sva eventualna pitanja oko pristupa platformi i izdavanju dokumenata možete uputiti na naš mail: covid-info@zzjz.ba ili nazvati telefonski na broj 036/551-760.
Back To Top