skip to Main Content

Predavanje na temu “Značaj pravovremene dijagnoze demencije”

Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije u saradnji s Alzheimer udruženjem AiR organizovao je predavanje na temu “Značaj pravovremene dijagnoze demencije”. Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž-a je službeno postao član Mreže Memori Točaka, projekta čiji je zadatak izgradnja BiH Društva – Prijatelj Demencije. Predavanje je održao dr. sc. Osman Kučuk direktor Centra za demenciju Sarajevo.
U  Bosni i Hercegovini 150 hiljada ljudi živi s demencijom – rekao dr. sc. Osman Kučuk, on je dalje naglasio kako je zadatak cjelokupnog projekta pomoći osobama s demencijom da što duže ostanu nezavisne, da što duže mogu jednako kvalitetno živjeti, te da društvo prilagodi i približi sebe, svoje usluge, svoje proizvode ne samo osobama s demencijom, nego svim osobama s kognitivnim oštećenjima, što je, kako ističe, jako velika grupa.
Upravo bi Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž-a, kao član Memori Točaka, u budućnosti trebao razvijati programe koji su prilagođeni tim osobama.
– Jedan od tih projekata vjerojatno će biti uspostava registra osoba koje imaju kognitivna oštećenja, odnosno osoba s demencijom. Tada bismo imali svježe podatke i onda bi, prema tome, mogli razvijati programe prevencije i programe post dijagnostičke podrške koja je ustvari najznačajnija – utvrdio je on.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK/Ž-a prim. dr. Eniz Čolaković podvukao je kako se na današnjem predavanju govori o bolesti poremećaja pamćenja i drugih intelektualnih sposobnosti, što nije problem samo jednog čovjeka.Demencija je problem čitave zajednice jer se neko o tim ljudima na kraju mora brinuti. Prema podacima koje imamo od Svjetske zdravstvene organizacije, oko 44 milijona ljudi u svijetu boluje od demencije. U BiH je taj broj oko 150 hiljada. Svakako će se broj povećavati jer imamo stanovništvo koje nam svakim danom stari, a bolest je vezana za tu dobnu skupinu.

Na kraju je kazao da su na današnje predavanje pozvali zdravstvene ustanove na području kantona kako bi izvršili edukaciju sa zdravstvenim radnicima iz domova zdravlja jer su, kako navodi, doktori porodične medicine prvi koji dolaze u kontakt s ovim oboljenjima.

Back To Top