skip to Main Content

U HNK/Ž počinje program ranog otkrivanja raka dojke

U  Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK/Ž u Mostaru Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž predstavili su  kantonalni Program ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.

Program je izradilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, a isti je usvojila Vlada HNK/Ž dok su ključni akteri u samoj izvedbi projekta Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNK/Ž te zdravstvene ustanove ovog  kantona. Pored Ministarstva i navedenih zavoda bitnu ulogu u praćenju provedbe programa ranog otkrivanja raka dojke imati će Povjerenstvo za praćenje provedbe programa u kojemu su predstavnici Ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo, predstavnik tvrtke medIT i predstavnica Udruge građana „Novi pogled“,  udruge koja se već godinama okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja kao i zdrave žene koje su potpora radu udruge.

U uvodnom govoru ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, dr. sc. Goran Opsenica, kazao je kako je rak dojke, općenito, najčešća zloćudna bolest u žena i najveći uzrok smrti ženske populacije. Također, po riječima ministra Opsenice Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nema nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Program za rano otkrivanje raka dojke za žene u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu  prvi je takav program koji se planira provoditi u BiH, a temelji se na europskim smjernicama za osiguranje kakvoće probira (skrininga) i dijagnostike raka dojke.

„Program treba obuhvatiti sve žene od 45-69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja, a cilj programa je otkrivanje raka dojke u početnom stadiju čime se omogućuje smanjenje smrtnosti od raka dojke za 23-31%,  produljenje života oboljelih od raka dojke i poboljšanje kakvoće života bolesnica sa rakom dojke“, kazao je ministar Opsenica.

Ministar Opsenica naglasio je važnost odziva te apelirao na sve da se uključe kako bi brojka pregledanih žena bila što veća.

Direktor  Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK/Ž  Rade Bošnjak kazao je kako Program ranog otkrivanja raka dojke prije svega i u najvećoj mjeri donosi benefit osiguranicama, ali i uštede od oko 850.000 maraka godišnje.

– Osim što je ovaj program na tragu evropskih smjernica i na podlozi kantonalne Strategije o razvoju zdravstva 2017.-2020., on podržava i strateški cilj Zavoda, a to je zadovoljstvo naših osiguranika. Osim što će zdravstvene ustanove uštedjeti samo na materijalu, prema našoj procjeni oko 850.000 maraka godišnje, ovaj će sistem donijeti i brojne benefite za općeniti zdravstveni sistem prije svega za naše osiguranike – kazao je Bošnjak.

Predsjednica Udruženja “Novi pogled” i članica povjerenstva za praćenje Programa Maja Memić ocijenila je program iznimno značajnim “jer je poznato kako je rak dojke tihi ubica žena u svijetu pa i kod nas”.

Apelirala je na prevenciju žena, jer samo na taj način, kako je kazala, educirana žena može sačuvati svoje zdravlje.

– Nažalost kod nas još ne postoji odgovornost za vlastito zdravlje i samo udruženim snagama možemo uticati na podizanje svijesti da bi ovaj program bio uspješno proveden – ustvrdila je Memić.

Program će se odvijati u dvije faze i to:

– Prva faza će trajati dvije godine (2019.-2020.) i u njoj će uz planirani odziv biti obuhvaćeno cca 19.500 žena.

– Druga faza će trajati, također, dvije godine (2021.-2022.) i njom će biti obuhvaćene žene koje nisu bile obuhvaćene prvom fazom, žene koje su, u međuvremenu, stekle ciljanu dob, te žene kojima je u prvoj fazi preporučena kontrolna mamografija.

Svim ženama ciljne populacije poziv za mamogafski pregled biti će dostavljen na kućnu adresu, a plan pozivanja sačinit će zdravstvene ustanove u kojima će se vršiti mamografski pregledi u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje HNK/ Ž i Zavodo za javno zdravstvo HNK/Ž. U slučaju ne odziva na upućen poziv ponovljeni poziv biti će upućen u roku koji nije duži od 6 mjeseci. Ukoliko se ni nakon ovog pokušaja ne kontaktira, ta žena se isključuje iz tekućeg probira (skrininga) i ponovo poziva u sljedećem ciklusu.

Back To Top